Cijena već od 6 EUR mjesečno za izradu računa, ponuda, fiskalizaciju, skladište, salda konti i PDV

Probni rad je besplatan i traje 30 dana.
Nakon isteka probnog rada program treba registrirati putem licence.

U cijenu licence uključeno je pravo na budući razvoj programa PisMax i usklađivanje programa sa zakonskim promjenama.

Slanjem upita ne preuzimate nikakvu obvezu.
Cijene su iskazane bez PDV-a.
 • Osnovna

  Cijena 6 EUR/mjesečno
 • Praćenje poslovanja jednog poslovnog subjekta
 • Dva korisnika programa
 • Korisnička obuka i podrška
 • Upit
 • Standardna

  Cijena 9 EUR/mjesečno
 • Praćenje poslovanja za dva poslovna subjekta
 • Pet korisnika programa
 • Korisnička obuka i podrška
 • Upit
 • Napredna

  Cijena 12 EUR/mjesečno
 • Praćenje poslovanja za neograničen broj poslovnih subjekata
 • Neograničen broj korisnika
 • Korisnička obuka i podrška
 • Upit
 • Usluge

 • Uvoz podataka
 • Dijagnostika
 • Udaljeni pristup
 • Dorada programa po zahtjevu korisnika
 • Cjenik usluga